Het lijkt erop dat Javascript uitgeschakeld is.
Deze feature is noodzakelijk voor de website ervaring.

Hulp nodig?
Scroll naar beneden
Michel de Vries
Artikel een jaar oud
Blog
Sportmedische Onderzoeken
Voor iedereen die op een verantwoorde wijze zijn sport wil beoefenen is het raadzaam om zich te laten keuren.
Dit geldt voor sporters onder de 35 jaar met name om te bekijken of de gekozen sport vanuit blessurepreventief oogpunt geschikt is en om met een grote mate van waarschijnlijkheid aangeboren hartafwijkingen uit te sluiten.
Ook voor sporters ouder dan 35 jaar is het raadzaam om zich periodiek te laten keuren.
Middels een keuring kunnen door een uitgebreid onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat overbelastingblessures worden voorkomen en verworven hartafwijkingen, zoals bijv. kransslagaderlijden, in een vroegtijdig stadium worden opgespoord.
Tevens kunnen risicofactoren t.a.v. het krijgen van deze aandoeningen in kaart worden gebracht.
Bij deze laatste groep vindt daarom tevens een maximale inspanningstest (met ECG- en bloeddrukcontrole) plaats.
Op de locaties Alkmaar, Hoorn en Purmerend van Sportmedische Centra Plemper kunnen de inspanningstesten tevens met ademgasanalyse (spiro-ergometrie) plaatsvinden om de omslagpunten (aerobe en anaerobe drempel) te bepalen.
Op basis van deze drempels kunnen de verschillende hartslagzones worden bepaald, waardoor de sporter gerichter kan gaan trainen om zodoende zijn prestaties te verbeteren.
Voorheen gebeurde dit middels lactaatmetingen, hetgeen echter iets minder nauwkeurig is.
Tevens kan middels ademgasanalyse nauwkeurig de maximale zuurstofopname (VO2max) worden bepaald, hetgeen een maat is voor het duuruithoudingsvermogen.
De inspanningstesten vinden in Alkmaar en Hoorn op de fietsergometer plaats.
In Purmerend kunnen deze ook op de loopband worden uitgevoerd, hetgeen uiteraard bij hardlopers de voorkeur heeft, aangezien je een sporter zo sportspecifiek mogelijk wilt testen.
Uiteraard kan een hardloper op de fiets getest worden echter dan dient er een correctie voor de verkregen omslagpunten plaats te vinden, hetgeen de test net iets minder betrouwbaar maakt.
Sportgeneeskundige onderzoeken worden niet vanuit de basisverzekering, maar uitsluitend vanuit de aanvullende verzekering vergoed.
De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en is verder afhankelijk van de uitgebreidheid van de gekozen polis.
Uiterst belangrijk om te vermelden is dat de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, in tegenstelling tot vergoedingen vanuit de basisverzekering, niet ten koste van het eigen risico (€ 385.00 in 2019) gaat.
Sportmedische Centra Plemper is erkend door de FSMI (Federatie van Sportmedische Instellingen) hetgeen betekent dat de sportgeneeskundige verrichtingen (uiteraard afhankelijk van zorgverzekeraar en polis) vergoed worden. Verder is het SCAS-gecertificeerd hetgeen inhoudt dat ze voldoet aan alle kwaliteitseisen die aan een Sportmedische Instelling gesteld worden. Sportmedische Centra Plemper Telefonische afspraken: 0900-9879 www.sportkeuring.nl contact@sportkeuring.nl
Ga terug