Het lijkt erop dat Javascript uitgeschakeld is.
Deze feature is noodzakelijk voor de website ervaring.

Hulp nodig?

Privacy beleid

TAI is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor correspondentie m.b.t. tot ons privacy beleid kunt u direct contact opnemen met TAI op telefoonnummer 06 55 33 6145.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

TAI verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij al naar gelang van toepassing/noodzakelijk verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betroken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijk gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06 55 33 6145 of michel@theatleteclub.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

TAI verwerkt jouw persoonsgegevens, als onderdeel van jouw lidmaatschap, voor de volgende doelen:
 • Aanmelding op onze website.
 • Afhandeling van je betaling.
 • Verzenden van email i.v.m. het vertrekken van informatie t.b.v. de status van jouw strippenkaart, en/of informatie te verstrekken over hardlopen of relevante zaken t.b.v. hardlopen. Of andere informatieve communicatie.
 • Versturen van berichten via het aan ons verstrekte telefoonnummer. De communicatie via de berichten groep kan op elk moment door de gebruiker zelf worden stopgezet.
 • Het maken van beeldmateriaal en het plaatsen van dit beeldmateriaal op socialmedia, Dit ten behoeve van het zelf kunnen controleren van de aanwezigheid van de atleet alsmede het vergroten van de bekendheid van TAC.
 • Het taggen van deelnemers op socialmedia t.b.v. het vergroten van de bekendheid van TAC.

Geautomatiseerde verwerking gegevens

De hieronder benoemde zaken worden automatisch verwerkt door onze website.
 • TAI haar website verwerkt gegevens over deelname van de deelnemers aan trainingen automatisch.
 • Hierop volgend wordt er automatisch een email verstuurd aan alle deelnemers. Tevens wordt er op elke 1ste van de maand een informatieve email verstuurd waarop verschillende gegevens staan welke allen betrekking hebben op de deelname aan de trainingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TAI bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waardoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

TAI verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegeven TAI blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

TAI gebruikt alleen technisch en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeuringsinstellingen . Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TAI en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben vastgelegd in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.
In jouw eigen online omgeving bestaat de mogelijkheid om jouw gegevens te veranderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar michel@theatleteclub.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk , maar binnen 4 weken, op jouw verzoek. TAI wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autotiteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

TAI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens versturen wij jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met michel@theatleteclub.nl of 06 5533 6145.