Het lijkt erop dat Javascript uitgeschakeld is.
Deze feature is noodzakelijk voor de website ervaring.

Hulp nodig?
Scroll naar beneden
Michel de Vries
Artikel ouder dan een maand
Blog
Hardlopen en de nieuwe regels.
Bij elke persconferentie worden de regels omtrent het COVID-19 aangescherpt of versoepeld. Bij veel hardlopers zorgt dat voor onduidelijkheid, want wat mag nu wel en wat mag niet. Op de website van de veiligheidsregio Noord Holland Noord staan de regels die gelden voor de gebieden waar wij trainen. En als je deze leest dan is er misschien wel geen speld tussen te krijgen. De regels zijn duidelijk al is de uitvoering soms lastig.
Wij leggen de regels hieronder graag aan je uit en sluiten af met waarom wij kiezen voor onze opzet.
Allereerst is artikel 2.1 duidelijk.
Artikel 2.1 Verboden samenkomsten 1. Het is verboden een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder:
Buiten met elkaar afspreken zoals wij dat nu doen met onze hardlooptrainingen mag in beginsel dan ook niet zonder lid d.
d. ervoor te zorgen dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen op grond van artikel 2.2, tweede lid, niet verplicht zijn 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
De uitzondering hierop is artikel 2.2 lid g.
Artikel 2.2 Verbod niet houden veilige afstand 1. Het is verboden zich in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.
Het verbod is niet van toepassing:
g. op personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover dat voor het beoefenen van sport, dans en theater noodzakelijk is;
En nu komt het voor ons als hardlopers op het volgende. Iets waar wij als hardloopgroep een grote verantwoordelijkheid dragen en waar wij een keuze moeten maken.
Want veilig met elkaar kunnen sporten is het belangrijkste wat er is. Deze veiligheid creëren wij o.a. door dagelijks het coronadashboard van het RIVM te raadplegen. Zo krijgen wij een beeld van de kans op besmetting. Vervolgens kiezen wij ervoor om de loopgroep tijdens het hardlopen dichterbij elkaar te laten lopen dan de 1,5 meter.
Voor ons is hier namelijk een noodzaak.
Als wij ervoor kiezen om de 1,5 meter afstand aan te houden, wat in theorie mogelijk lijkt te zijn, dan vergeten wij dat de groep hierdoor te veel verspreid in een publieke ruimte loopt. De groep is te groot en de trainer heeft op die manier geen of onvoldoende controle over de hardloopgroep.
Dit kent allerlei risico’s waardoor de veiligheid van onze loopgroep in het geding komt. Tevens hebben wij gemerkt dat door meer verspreid te lopen wij andere weggebruikers tot last zijn. Deze maken dan onveilige bewegingen om afstand te kunnen houden van elkaar.
Door de hardlopers in onze hardloopgroep dichter bij elkaar te laten lopen zorgen wij voor meer veiligheid en controle in een publieke ruimte.
Ook hebben wij de optie bekeken om onze loopgroepen kleiner te maken. Maar hierdoor geven wij onze lopers minder mogelijkheden en verliezen wij de verbinding met ons hardlopers. Juist terwijl het nu zo belangrijk is om wel deze verbinding te behouden. Deze verbinding ook nodig is om fit en vitaal te blijven. Het motiveert!
Zonder deze verbinding met jouw loopgroep sta je er alleen voor. Voor de een prima maar voor de ander een groot gemis met als resultaat minder bewegen. En ook al voelt het voor jou goed om alleen te lopen, in de kern is verbinding met andere mensen het belangrijkste wat er is.
Daarbij is inactiviteit nog steeds wereldwijd doodsoorzaak nummer 1. Omdat inactiviteit jouw lichaam ziek maakt. Wij willen dat onze hardlopers lekker kunnen sporten op en zo veilig mogelijke manier. Samen met elkaar in verbinding en beweging en op een fijne manier werken aan individuele of gezamenlijk doelen.
Om dit op een veilige manier te kunnen doen maken wij hier noodzakelijke keuzes. Keuzes waar wij over na hebben gedacht en die wellicht niet voor iedereen even prettig voelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen zelf goed na blijft denken en respect heeft voor hoe iedereen hier weer net even anders in kan staan.
Daarom kunnen hardlopers in onze groep die het nog niet zo fijn vinden om bij elkaar te lopen altijd kiezen om even meer afstand van de groep te nemen. Maar wel in contact met de trainer te staan. Zo kan iedereen op een fijne en veilige manier sporten.
Zien wij jou weer snel op de training?
Lijst met verwijzingen
Ga terug